Vedení portálu WASD.cz

Kontaktní email -> support@wasd.cz
Steam -> Profil
Discord -> wasd.cz/discord